Sallallah Rabbuna İlahi Sözleri

Sallallah Rabbuna Sözleri, Sallallah Rabbuna Sözlerinin Anlamı, Sallallah Rabbuna İlahi Sözleri, Sallallah Rabbuna Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Sallallah Rabbuna Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Abas Jahja kaleminden yazılan Sallallah Rabbuna Sözleri, Sallallah Rabbuna Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Sallallah Rabbuna Sözleri, Sallallah Rabbuna Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


Abas Jahja ilahi sözleri


Sallallahu Rabbuna Ale’n-Nur’îl Mubin
Ahmed’el-Mustafa Seyyid’el-Mürselin
El Beşir En Nezir Essiracel Münir
Hâtemel Enbiyâ Eşrefel Âlemîn

Essalâtü Vesselamu Aleyk
Aleyke Yâ Ya Rasulallah
Essalâtü Vesselamu Aleyk
Aleyke Yâ Seyyidel Evveline Vel Âhirin
Ve alâ Cemîıl Enbiyâ-i Vel Mürselîn
Velhamdü lillâhi Rabbil Âlemin

El Beşir En Nezir Essiracel Münir
Hâtemel Enbiyâ Eşrefel ÂlemînSallallah Rabbuna Abas Jahja Dinle


  • Admin

  • 718

  • ()