Beled Suresi İlahi Sözleri

Beled Suresi Sözleri, Beled Suresi Sözlerinin Anlamı, Beled Suresi İlahi Sözleri, Beled Suresi Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Beled Suresi Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Abdul Mohsin Al Qasim kaleminden yazılan Beled Suresi Sözleri, Beled Suresi Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Beled Suresi Sözleri, Beled Suresi Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


Abdul Mohsin ilahi sözleri


1. La uksimü bilhazelbeledi.
2. Ve ente hıllün bihazelbeledi.
3. Ve validin ve ma velede.
4. Lekad halaknel’insane fiy kebedin.
5. Eyahsebü en len yakdire ‘aleyhi ehadün.
6. Yekulü ehlektü malen lübeden.
7. Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
8. Elem nec’al lehu ‘ayneyni.
9. Ve lisanen ve şefeteyni.
10. Ve hedeynahünnecdeyni.
11. Felaktehamel’akabete.
12. Ve ma edrake mel’akabetü.
13. Fekkü rekabetin.
14. Ev ıt’amün fiy yevmin ziy mesğabetin.
15. Yetiymen za makrebetin.
16. Ev miskiynen za metrebetin.
17. Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
18. Ol,eke ashabülmeymene
19. Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş’emeti.
20. ‘Aleyhim narün mü’sadeh.Beled Suresi Abdul Mohsin Al Qasim Dinle


  • Admin

  • 194

  • ()