Diyerek Dahilek Ya Rasulallah İlahi Sözleri

Diyerek Dahilek Ya Rasulallah Sözleri, Diyerek Dahilek Ya Rasulallah Sözlerinin Anlamı, Diyerek Dahilek Ya Rasulallah İlahi Sözleri, Diyerek Dahilek Ya Rasulallah Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Diyerek Dahilek Ya Rasulallah Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Abdurrahman Önül kaleminden yazılan Diyerek Dahilek Ya Rasulallah Sözleri, Diyerek Dahilek Ya Rasulallah Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Diyerek Dahilek Ya Rasulallah Sözleri, Diyerek Dahilek Ya Rasulallah Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Arınmış bir ruhla Ravza’ya varsam,
Kubbe-i Hadra’yı yakından görsem,
Taş ve toprağına yüzümü sürsem:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah
****
Ziyâret kasdiyle Ulu Server’i
Selâm kapısından girsem içeri,
Kemâl-i hurmetle varsam ileri:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah
****
Eşsiz Medîne’de edeble kalsam,
Bûy-u mânevîden bir şemme alsam,
Solmayan cemâlin seyrine dalsam:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah
****
Huzuru pâk’ine eğilsem-gitsem,
Bütün varlığımı onda eritsem,
Eriyen mum gibi tükenib bitsem:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah
****
Müvâcehe’sinden dalsam huzurâ,
Arzetsem kalbimi Ebedî Nûr’a,
İmânım kemâlle erse şuûra:
Diyerek: Dahîlek yâ Rasûlallah
****
Mevlâm’a gönlümden uçsa dilekler,
Düâma hep âmin dese melekler,
Yansıtsa âhımı bütün felekler:
Diyerek: Dahîlek yâ RasûlallahDiyerek Dahilek Ya Rasulallah Abdurrahman Önül Dinle


  • Admin

  • 187

  • ()