Evliyadan İlahi Sözleri

Evliyadan Sözleri, Evliyadan Sözlerinin Anlamı, Evliyadan İlahi Sözleri, Evliyadan Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Evliyadan Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Abdurrahman Önül kaleminden yazılan Evliyadan Sözleri, Evliyadan Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Evliyadan Sözleri, Evliyadan Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Evliyâdan sır sorana,
Dokuz türlü nişân gerek.
Evvel kapu şeriattır,
Güneş gibi ayân gerek.
****
Ayet ile hadis ile,
Anlayana verdim cevap,
Andan öte içeriye,
‘Levvâme’ye seyrân gerek.
****
Şeriattan tarikattan,
İçerisi sır iledir.
Akl ana ârifdurur,
‘Mülhime’ye vicdân gerek.
****
Dördüncüsü “Mutmainne”,
Mansûr bilir bu menzili.
Pîr yüzüne ulaşmaya,
İkrâr eden bir cân gerek.
****
İhtiyarim elde değil.
Lazım geldi söylemesi.
Beşincisi ‘Kâmile’dir,
İyân değil nihân gerek.
****
Yol erenin tevhidin,
Arif gerek anlamaya.
Akıncısı ’Merdiyye’dir,
Bunda burhân Kur’an gerek.
****
Yedincisi ‘Safiyye’dir,
Halka ivân etmek olmaz.
Andan geçip ulaşmaya,
Cân Hazret’e kurban gerek.
****
Sekizinci budur makam,
“Ayn-el yakîn, Hakk-el yakîn.”
Kim âşıksa bu meydânda,
Gayrullahtan uryân gerek.
****
Dokuz sıfattan içeru,
Bir sır diyem anlar isen.
İnsân adın bunda koyup,
‘Mahv u gark’ta nihân gerek.Evliyadan Abdurrahman Önül Dinle


  • Admin

  • 205

  • ()