Nasıl Bir Mübarek Geceydi İlahi Sözleri

Nasıl Bir Mübarek Geceydi Sözleri, Nasıl Bir Mübarek Geceydi Sözlerinin Anlamı, Nasıl Bir Mübarek Geceydi İlahi Sözleri, Nasıl Bir Mübarek Geceydi Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Nasıl Bir Mübarek Geceydi Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Abdurrahman Önül kaleminden yazılan Nasıl Bir Mübarek Geceydi Sözleri, Nasıl Bir Mübarek Geceydi Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Nasıl Bir Mübarek Geceydi Sözleri, Nasıl Bir Mübarek Geceydi Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Nasıl bir mübârek geceydi yâ Rab
Muhammed dünyaya geldiği gece
Felekler oynayıp, cihân güldü hep
Annesi sevinip güldüğü gece
****
Göklerde nice bin kapı açıldı
Âlemler üstüne rahmet saçıldı
Nûrdan Muhammed”e donlar biçildi
Dünya sürûr ile dolduğu gece
****
Gökten yere indi cümle melekler
Zemine baş eğdi bir bir felekler
Anda kabul oldu her bir dilekler
Duâya elini açtığı gece
****
Kovuldu göklerden, ol lain Şeytan
Halâs oldu anda zulmünden insan
Bir avuç toprakla kör oldu düşman
Tenhâ çöl yoluna daldığı gece
****
Kisrâ”nın eyvânı yıkıldı gitti
Hem semâve gölü kurudu bitti
Mecûsî âteşi söndü kül tuttu
Zâlimlere korku saldığı gece
****
Göklerde okundu büyük bir ezân
Muhammed doğduğun eyledi ilân
İşitti anladı her ehl-i lisân
Şarku garp hayrette kaldığı gece
****
Dehşetinden putlar yere döküldü
Mât oldu müşrikler beli büküldü
Taşlar dile geldi, dağlar söküldü
Müşriklere kılıç çaldığı geceNasıl Bir Mübarek Geceydi Abdurrahman Önül Dinle


  • Admin

  • 232

  • ()