Ah Bimekânım-Salik Meratib Kateder İlahi Sözleri

Ah Bimekânım-Salik Meratib Kateder Sözleri, Ah Bimekânım-Salik Meratib Kateder Sözlerinin Anlamı, Ah Bimekânım-Salik Meratib Kateder İlahi Sözleri, Ah Bimekânım-Salik Meratib Kateder Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Ah Bimekânım-Salik Meratib Kateder Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Zara kaleminden yazılan Ah Bimekânım-Salik Meratib Kateder Sözleri, Ah Bimekânım-Salik Meratib Kateder Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Ah Bimekânım-Salik Meratib Kateder Sözleri, Ah Bimekânım-Salik Meratib Kateder Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Ah Bî-mekânım bu cihanda,
Menzil-ü durağım orda.
Sultanım ki taht-u tacım,
Hulle vü Burağ’ın orda.
****
Eyyub’um, bu sabrı buldum,
Circis’im ki bin kez öldüm.
Ben bu mülke tenha geldim,
Dükeli yarağım orda.
****
Bülbülüm, uş öte geldim,
Dilde menşûr tuta geldim.
Burda miskin sata geldim,
Geyiğim, otlağım orda.
****
Kim ne bile ne kuşum ben?
Şol ay yüze tutaşım ben.
Ezelîden sarhoşum ben,
İçmişim, ayağım orda.
****
Deliyim, pendi tutmazam,
Değme yere de gitmezem.
İşbu sözü işitmezem,
Velâkin kulağım orda.
****
Sır sözü aşkâre denmez,
Orda su oda göyünmez.
Dün-ü gün yanar söyünmez,
Bu benim çerağım orda.
****
Ben bu mülke kıldım cevlân,
Yedi kere vurdum seyrân.
Muhammed nurunu gördüm,
Benim de mekânım orda.
****
Mansur’um, uş dâra geldim,
Yusuf’um, pazara geldim.
Arslanım, şikâra geldim,
Velâkin yatağım orda.
****
Yunus çün bu fikre daldı,
Cihanı ardına saldı.
Vallahi hoş lezzet aldı,
Dolmuştur damağım orda.
****
Sâlik meratip kateder
Tekrarı Hû yâ Hû ile
Aşık hicâbın ref eder
Ezkârı Hû yâ Hû ile
****
Keşf-ü kerâmâta erer
Cümle mâkâmatı geçer
Vahdet gülün daim derer
Gülzârı Hû yâ Hû ile
****
Kesrette buldu vahdeti
Mihnette buldu râhatı
Firkâtte buldu vuslatı
Her-bârı Hû yâ Hû ile
****
Gel ey Senaî daima
Hu zikrin et subh u mesa
Ta keşf ola sana lika
Esrarı Hû yâ Hû ileAh Bimekânım-Salik Meratib Kateder Zara Dinle


  • Admin

  • 170

  • ()