Muhammed’i Nittin Dünya İlahi Sözleri

Muhammed’i Nittin Dünya Sözleri, Muhammed’i Nittin Dünya Sözlerinin Anlamı, Muhammed’i Nittin Dünya İlahi Sözleri, Muhammed’i Nittin Dünya Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Muhammed’i Nittin Dünya Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ali Ercan kaleminden yazılan Muhammed’i Nittin Dünya Sözleri, Muhammed’i Nittin Dünya Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Muhammed’i Nittin Dünya Sözleri, Muhammed’i Nittin Dünya Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Şu sorularıma cevap verdin ya, Muhammed Mustafa Resulü nittin,
bir adım da yerdir insan yersin ya, Hasan’la Hüseyin Fatıma’yı nittin,
Resulün incileri bunları nittin ah dünya nittin
Abdülmuttalib’tir Resul dedesi Abdullah’tır Muhammed’in babası
Âmine’dir onun annesi sütanne Halime Hatunu nittin
Yüzünü görmediği babasını nittin söyle dünya nittin
****
İlk hanımlarından olan Hatice Sevde Hafsa Zeynep ile Habibe
Ümmü Seleme ilin sahibi Âişe müminler anneleri bunları nittin ah dünya nittin
****
Allah’ın yoluna harcadı malını Resul için sarf etmiştir varını
Bir hasırla kaldı gördün halını Ebubekir Sıddık Ekberi nittin söyle dünya nittin
****
Doymaz ki bu dünya ne canlar yedi sonsuz adaleti dünyada kaldı
Şeytan bile heybetinden korkardı Ömer’ül Hattabu Faruk’ı nittin
İslamın kilidi Ömer’i nittin söyle dünya nittin
****
Nerde üstün hayâ sahibi olan bütün semadaki melekler hayran
Hayatıydı onun hadisle Kur’an iki nur sahibi Osman’ı nittin söyle dünya nittin
****
Doğduğunda ona aslanım dedi bir tek narasından dağ taş inlerdi
Nice insanoğlu imana geldi Allah’ın aslanı Ali’yi nittin
Kalalar fetheden Ali’yi nittin ah dünya nittin
****
Beytullah’ta ilk ezanı okuyan nice işkenceden asla yılmayan
Boğazında iple yerlerde sürünen Bilal-i Habeş gibi müezzini nittin
Veysel Karani gibi evliyayı nittin söyle dünya nittin
****
Medine’den geldi yalnız başına yaklaşmıştı doksan iki yaşına
İstanbul’a gelip girdi savaşa şehit olan Eyyub’u Ensarı nittin ah dünya nittin
****
Neler yedin dünya ne babayiğit ordu kumandanı Halid bin Velid
Enes ile Âkil Selman’ı Zeyd Resulün amcası Hamza’yı nittin söyle dünya nittin
****
Bugününmüş gibi adı söylenen Konya’da yatıyor o pederiylen
İstediği vakit semada dönen Hz. Mevlânâ pederi nittin
Akşemsettin Hacı Bektaş’ı nittin ah dünya nittin
****
Doymaz ki bu dünya ne canlar yedi mevlidin yazarı Süleyman Çelebi
Ankara’da yatıyor Hacı Bayram Veli İbrahim Hakkı gibi yazarı nittin
İbrahim Edhem gibi evliyayı nittin söyle dünya nittin
****
Eyne bir tanem dedi Bayezid-i Bestami’den Allah razıydı
Cafer Sadık Ali neslinden geldi şehitler şüheda bunları nittin
İstanbul’u kurtaran Fatih’i nittin söyle dünya nittin
****
Tek Allah’a âşık lan bir insan Allah ve Resule şiirler yazan
Yeryüzüne gelemz böyle bir ozan Hak Âşığı Yunus Emre’yi nittin söyle dünya nittin
****
İmam-ı Rabbani İmam- Gazali Hasan Basri Muhyiddin-i Arabi
İmam Hanbel Mâlik İmam-ı Şafii Mezheb sahibi İmam-ı Âzam’ı nittin
Mezheplerin sahipleri imamları nittin söyle dünya nittin
****
Yediğin insanın sayısı kaçtır sen de bilemezsin yaratıcın bilir
Yediğin insanlar bir gün dirilir sana da sorarlar sen seni nittin
Bir gün de sorarlar Ercan’ı nittin söyle dünya nittinMuhammed’i Nittin Dünya Ali Ercan Dinle


  • Admin

  • 304

  • ()