Allah Adın Zikredelim Evvela İlahi Sözleri

Allah Adın Zikredelim Evvela Sözleri, Allah Adın Zikredelim Evvela Sözlerinin Anlamı, Allah Adın Zikredelim Evvela İlahi Sözleri, Allah Adın Zikredelim Evvela Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Allah Adın Zikredelim Evvela Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Bahtiyar Şen kaleminden yazılan Allah Adın Zikredelim Evvela Sözleri, Allah Adın Zikredelim Evvela Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Allah Adın Zikredelim Evvela Sözleri, Allah Adın Zikredelim Evvela Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Allah adın zikredelim evvela
Vacib oldur cümle işte her kula
Allah adın herkim ol evvel ana
Her işi asan eder Allah ona
 

Allah adı olsa her işin önü
Her giz ebter olmaya anın sonu
Her nefeste Allah adın de müdam
Allah adıyla olur her iş tamam
 

Bir kez Allah dese aşk ile lisân
Dökülür cümle günah misl-i hazân
İsm-i Pâkin pâk olur zikreyleyen
Her murâda erişir Allah diyen
 

Aşk ile gel imdi Allah diyelim
Derd ile göz yaş ile âh idelim.
Ola kim rahmet kıla ol Pâdişah
Ol Kerîm ü ol Rahîm ü ol ilâh
 

Birdir ol birliğine şek yokdurur
Gerçi yanlış söyleyenler çokdurur
Cümle âlem yok iken ol vâr idi
Yaratılmıştan Ganî Cebbâr idi.
 

Vâr iken ol yok idi ins ü melek
Arş ü ferş ü ay ü gün hem nuh-felek
Sun’ ile bunları ol vâr eyledi
Birliğine cümle ikrâr eyledi
 

Kudretin izhar edüp hem ol Celil
Birliğine bunları kıldı delil
Ol dedi bir kerre var oldu cihân
Olma derse mahv olur ol dem hemân
 

Bâri ne hâcet kılavuz sözü çok
Birdir Allah andan artık ilah yok
Ey azizler işte başlarız söze
Bir vasiyyet kılaruz illa size
 

Ol vasiyyet kim derim her kim tuta
Mis gibi kokusu canlarda tüte
Hak Teala rahmet eyleye ana
Kim beni ol bir dua ile ana
 

Her kim diler bu duada buluna
Fatiha ihsan ede Süleyman kuluna
Mevlidi şerifin müllifi Süleyman Çelebi Hz. nin ruhu için ve bu mevlidi şerifi dinleyen din kardeşlerimizin bilcümle geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El Fatiha.Allah Adın Zikredelim Evvela Bahtiyar Şen Dinle


  • Admin

  • 5725

  • ()