Ya İlahi Ol Muhammed Hak İçin İlahi Sözleri

Ya İlahi Ol Muhammed Hak İçin Sözleri, Ya İlahi Ol Muhammed Hak İçin Sözlerinin Anlamı, Ya İlahi Ol Muhammed Hak İçin İlahi Sözleri, Ya İlahi Ol Muhammed Hak İçin Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Ya İlahi Ol Muhammed Hak İçin Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Bahtiyar Şen kaleminden yazılan Ya İlahi Ol Muhammed Hak İçin Sözleri, Ya İlahi Ol Muhammed Hak İçin Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Ya İlahi Ol Muhammed Hak İçin Sözleri, Ya İlahi Ol Muhammed Hak İçin Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Ya ilahi ol Muhammed hürmetine bizi mahrum eyleme
Habibine gönderdiğin Kur’an hürmetine bizi mahrum eyleme
Ya İbrahim Halilullah hürmetine bizi mahrum eyleme
Ya İsmail kurban hürmetine bizi mahrum eyleme
Ya İsmail’e gönderdiğin kurban hürmetine bizi mahrum eyleme
Ya İlâhi ol Muhammed Hak içün ol şefaatkâne Ahmed hakkı çün
Sidre-i Arş-ı muin hak içün ol sülûk-i seyr-i âlem hakkı çün
O gece seyredilen çün hakkı çün ol gece Allah’ı gören göz hakkı çün
Sırr-ı Furkan nur-u âzam hakkı çün Kudüs Kâbe Merve Zemzem hakkı çün
Geri aşıkların bağrı başı hakkı çün sadıkların aşkısından ciğeri püryan içün
Derdile kan ağlayan giryan içün sıdk ile yolunda kâim kul içün
Hazretine doğru varan yol hakkı çün
Yâ İlâhim sakladığım imanımız ve ilim iman ile Kur’an ile ta canımız
Biz günahkâr asi mücrim kulları yarlığaya kıl günahlardan beri
Kabrimizi iman ile pürnur kıl iman ile hem nur kıl
Hem dahi mizanımız eyle sakil cennete girme lutfun kıl delil
Mustafaya cihar et Ya Kerim cennetül Firdevs içinde Ya Rahim
Lutfile göster bize didarını ni’metinle ni’metinle doyan kıl kullarını
Afvedüp isyanımız kıl rahmetin ol Habibin Muhammed Mustafa’nın yüzü suyu hürmetin
Sana layık kullarınla hemdem et ehl-i derdin sohbetine mahrem et
Hem Süleyman-ı Fakire rahmet et yoldaşım yoldaşım iman makamım cennet et
Ya İlâhi kılma bizi Dâllin bu duaya bu duaya cümlemiz diyelim amin amin
Ümmetinden razı olsun ol Muîn rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmain
Allâhümme salli ala seyyidina Muhammedinillezi cae bil hakkıl mübin
Ve erseltehu rahmeten lil âlemin. Âmin
Elhamdülillahi Rabbil Âlemin
Vessalâtü vesselamü alâ rasulina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain
Ey kâinatın yegâne Hâlikı ve âlemin müstakillen mâliki olup zat-ı ehadiyetine Cenâb-ı Ahmediyene fethederek orada “men raani fekad raal Hak” fermanını buyuran Hazret-i Allah
Ya Rabbel Âlemin. Sahife-i ubudiyemiz defter-i âmalimiz günahlarımızla lekedar olmuş.
Senin Zat-ı Ecell-i Âlâna kaldıracak el, Samadaniyet-i Rabbaniyene niyaz edecek dil, Rahmet-i ilahiyene nazar edecek gönül kalmamış.
Ama senin Gaffar, Settar, Rahman ve Rahim olan sıfat-ı Celilelerinle senin dergâh-ı uluhiyetine büyüklük kapına ellerimizi açtık Ya Rabbel Âlemin.
Günahlarımızı, kusurlarımızı,isyanlarımızı aff-ı mağfiret eyleyip bizleri affeylemiş olduğun kullarının zümresine ilhak eyle Ya Rab
Ey istediğini istediğine veren ve istediğini istediği anda alma kudretinin sahibi olan Hazret-i Allah
Ya Rabbel âlemin sen bizleri âlem-i Ervahta “esteızü billah Bismillahirrahmanirrahim “Elestü birabbiküm” hitab-ı celilenle muhakkak tutarak müslüman olarak yarattın.İhsan etmiş olduğun bu büyük lutfunu ilelebed bizlerden alma Ya Rab
Ya Rabbel âlemin Ya Erhamerrahimin
Okumuş olduğumuz mevlid-i nebeviden okumuş olduğumuz Kur’an-ı Azimüşşandan ve esnasında getirdiğimiz salât-u selamlardan hâsıl olan sevabı evvelen bizzat hulasa-i mevcudat iki cihan serveri Hazret-i Muhammedinil Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem efendi hazretlerinin mübarek ruhlarının makamlarına tarafımızdan acizane fakirane fakat halisane hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rab
Peygamberlerin evveli Âdem Safiyyullah âhiri Hazret-i Muahmmedinil Mustafa Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem bu ikisinin arasında ne kadar enbiya evliya şüheda gureba gelmiş geçmiş ise onların da mübarek ruhlarının makamlarına hediye eyledik sen vasıl eyle Ya rab
Âl-i Ezvâc-ı Tâhirat, Ashâb-ı Güzin, Ensar-ı Muhacirin, Tabiin, Tebe-i Tabiin, Eimme-i Din ü Mübin, Müfessirin, Müçtehidin, Ulema-i âmilin, suleha-i salihin, Ağniya-i şakirin ve bil cümle hamele-i Kur’an nevverallahu merakidehum ve cealel cennete mezvahüm hazeratının da ervahı kudsiyelerine de hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rab
Meşrıktan mağribe kadar isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, nişanları iki taş iken hak ile yeksan olmuş, şu mübarek gün ve gecelerde bizlere de bir Fatiha okuyacak yok mudur diye asırlardır kabirlerinde garib garib bekleşip ve bekleşip de ağlaşan ehl-i iman ve ehl-i islamın da ruhlarının makamlarına hediye eyledik sen vasıl eyle Ya Rab
Subhane Rabbike Rabbil Izzeti amma yasıfun Veselamün alel mürselin
Velhamdülillahi Rabbil âlemin.
Allah rızası içün geçmişlerimizin ervahı içün Elfatiha.Ya İlahi Ol Muhammed Hak İçin Bahtiyar Şen Dinle


  • Admin

  • 532

  • ()