Biz Elest Bezminde Demişiz Beli İlahi Sözleri

Biz Elest Bezminde Demişiz Beli Sözleri, Biz Elest Bezminde Demişiz Beli Sözlerinin Anlamı, Biz Elest Bezminde Demişiz Beli İlahi Sözleri, Biz Elest Bezminde Demişiz Beli Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Biz Elest Bezminde Demişiz Beli Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Veysel Bilen kaleminden yazılan Biz Elest Bezminde Demişiz Beli Sözleri, Biz Elest Bezminde Demişiz Beli Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Biz Elest Bezminde Demişiz Beli Sözleri, Biz Elest Bezminde Demişiz Beli Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Elestü bezminde demişiz belî
Emr ü ferman ile o zâta celi
Ezkârımız olsun gündüz geceli
Aman yâ Muhammed meded yâ Ali
*****
Ârif olan canlar nefsini bilir
Varlığın terk eyler hep Hak’ka verir
Dîdâr-ı Muhammed nûrunu görür
Aman yâ Muhammed meded yâ Ali
*****
On iki imâmın kulu kurbanı
Fedâdır yoluna baş ile cânı
İllelmeveddete Hakk’ın fermanı
Aman yâ Muhammed meded yâ Ali
*****
Ne olur çok ise cürm ile günah
Lâ taknatû emrin okuruz her gâh
Mahrûm olmam hâşâ sizsiniz penâh
Aman yâ Muhammed meded yâ Ali
*****
İbrahim Mevla’ya olanlar hayran
Hakîkat şehrinde bulur arayan
Muhammed yüzünden göründü cânan
Aman yâ Muhammed meded yâ AliBiz Elest Bezminde Demişiz Beli Veysel Bilen Dinle


  • Admin

  • 147

  • ()