Canana Temasül İlahi Sözleri

Canana Temasül Sözleri, Canana Temasül Sözlerinin Anlamı, Canana Temasül İlahi Sözleri, Canana Temasül Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Canana Temasül Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ubeydullah Yasiroğlu kaleminden yazılan Canana Temasül Sözleri, Canana Temasül Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Canana Temasül Sözleri, Canana Temasül Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Olsaydı eğer nâz ile ar’arda temâyül
Eylerdi kad ü kâmeti cânâna temâsül
Sevdâ-yı cünûn aklım alıp çöllere saldı
Ettikçe bu mahbub-ı cihan bunca tecâhül
Mûy-ı siyehin vasfına âğâz olunursa
Câiz görülür devr-i teselsülle tetâvül
Etmem emel-i sıdk-ı sefâ ben o gedâdan
Can virmede cânâneye eyler ki tekâsül
El çekmez o meh-pâre bana cevr ü cefâdan
Ma’şukalara resm imiş ey dil şu te’âmül
Tumar-sıfat tay olunur şöhret-i Mecnun
Dillerde benim kıssam eğer itse tedâvül
Es’ad gül-i ruhsarına hayli bakabilmez
Çeşmân-ı siyâhın olalı çifte karavulCanana Temasül Ubeydullah Yasiroğlu Dinle


  • Admin

  • 105

  • ()