Derman Arardım Derdime İlahi Sözleri

Derman Arardım Derdime Sözleri, Derman Arardım Derdime Sözlerinin Anlamı, Derman Arardım Derdime İlahi Sözleri, Derman Arardım Derdime Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Derman Arardım Derdime Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Çeşitli Sanatçılar kaleminden yazılan Derman Arardım Derdime Sözleri, Derman Arardım Derdime Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Derman Arardım Derdime Sözleri, Derman Arardım Derdime Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Derman arardım derdime
Derdim bana derman imiş
Burhan sorardım aslıma
Aslım bana burhân imiş

****

Sağı solu gözler idim
Ben dost yüzün görsem deyu
Ben taşrada arar iken
Ol can içinde cân imiş

****

Öyle sanırdım ayrıyam
Dost gayrıdır ben gayrıyam
Benden görüp işiteni
Bildim ki ol Canân imiş

****

Savm u salat-ü hac ile
Sanma biter zâhid işin
İnsan-ı Kâmil olmaya
Lâzım olan irfân imiş

Kanden gelir yolun senin
Ya kande varır menzilin
Nerden gelip gittiğinı
Anlamayan hayvan imiş

****

Mürşid gerektir bildire
Hakk’ı sana Hakka’l yakîn
Mürşidi olmayanların
Bildikleri gümân imiş

****

İşit Niyazi’nin sözün
Bir nesne örtmez Hak yüzün
Hakk’tan ayan bir nesne yok
Gözsüzlere pinhân imişDerman Arardım Derdime Çeşitli Sanatçılar Dinle


  • Admin

  • 277

  • ()