Münacaat(Uyan Ey Gözlerim) İlahi Sözleri

Münacaat(Uyan Ey Gözlerim) Sözleri, Münacaat(Uyan Ey Gözlerim) Sözlerinin Anlamı, Münacaat(Uyan Ey Gözlerim) İlahi Sözleri, Münacaat(Uyan Ey Gözlerim) Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Münacaat(Uyan Ey Gözlerim) Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Dursun Ali Erzincanlı kaleminden yazılan Münacaat(Uyan Ey Gözlerim) Sözleri, Münacaat(Uyan Ey Gözlerim) Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Münacaat(Uyan Ey Gözlerim) Sözleri, Münacaat(Uyan Ey Gözlerim) Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Yâ İlâhî! Azığı az olan şu garibe lutfunla bol bol ihsanda bulun.
Ey Celîl olan Allahım, iflas etmiş olan bu kulun kapına sıdk ile gelmiştir. Onun günahı çok büyük bir günahtır, Sen o büyük günahı mağfiret eyle. O, garip bir şahıstır, günahkârdır, zelil bir kuldur. Ondan; isyan, unutma, hata üstüne hata sâdır olmaktadır, Sen’den ise, bol bol verdikten sonra bir de ihsan ve ikrâm zuhûr eder. O der ki: Yâ Rabbî! Günahlarım kumlar gibi sayısızdır. Bütün günahlarımı affeyle, hatalarımı güzel bir şekilde gizle, görmezden geliver. Yâ İlâhî! Benim hâlim ne olacak, hayırlı bir amelim yok?! Kötü amellerim pek çok, tâat ve ibadet azığım ise azın azı.
Bütün dertlerden kurtararak bana âfiyet ver, her türlü ihtiyacımı gider.
Benim hasta bir kalbim var, Sen ise hastalara şifâ verensin.
Yâ Rabbî! Benim hakkımda ateşe: Serin ve selâmet ol! de.
Hz. Halîl hakkında: Ey ateş, serin ve selâmet ol, dedik” buyurduğun gibi.

Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan
Azrail’in kastı canadır inan
Uyan ey gözlerim gafletten uyan
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

Seherde uyanır cümle kuşlar,
Kendi dillerince tesbihe başlar,
Tevhid eyler dağlar, taşlar, ağaçlar,
Uyan ey gözlerim gafletten uyan,
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

Sen Şâfî (Şifâ veren)’sin, Sen Kâfî’sin bütün mühim işlerde.
Sen benim Rabbim’sin, Sen her hususta bana yetersin, Sen benim için ne güzel
bir Vekîl’sin.
Ey Rabbim, ihsân hazînelerinden bana bol bol ikramda bulun, zira Sen çokça
veren ve nihayetsiz kerem sahibisin,
Kalbimden geçenleri ihsân eyle, bana en güzel şekilde hayır yollarını
göster.
Cennetine koyarak bizlere büyük bir saltanat ver ve böylece bütün
korktuğumuz şeylerden bizi kurtar,

Semavatın kapıların açarlar
Mü’minlere rahmet suyun saçarlar
Seherde kalkana hulle biçerler
Uyan ey gözlerim gafletten uyan,
Uyan uykusu çok gözlerim uyan.

Benim Murad kulun suçumu affet
Suçumu bağışlayıp günahım ref’et
Resulün sancağı dibinde haşret
Uyan ey gözlerim gafletten uyan,
Uyan uykusu çok gözlerim uyan

Ey Rabbimiz, Sen kâdî (hâkim), münâdî de Cebrâîl olduğu gün.
Nerede Mûsâ, nerede Îsâ, nerede Yahyâ, nerede Nûh?
Sen ey Sıddîk, isyankâr âsî! Celîl olan Mevlâ’ya tevbe et ve bütün
varlığınla Ona yönel.Münacaat(Uyan Ey Gözlerim) Dursun Ali Erzincanlı Dinle


  • Admin

  • 281

  • ()