Naat-Sultanı Rusül İlahi Sözleri

Naat-Sultanı Rusül Sözleri, Naat-Sultanı Rusül Sözlerinin Anlamı, Naat-Sultanı Rusül İlahi Sözleri, Naat-Sultanı Rusül Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Naat-Sultanı Rusül Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Dursun Ali Erzincanlı kaleminden yazılan Naat-Sultanı Rusül Sözleri, Naat-Sultanı Rusül Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Naat-Sultanı Rusül Sözleri, Naat-Sultanı Rusül Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Sultan-ı rûsül şâh-ı mümeccedsin efendim,
Bî-çârelere devlet-i sermedsin efendim,
Divân-i ilâhide ser-âmedsin efendim,
Menşur-ı ‘le-amrük’le müeyyedsin efendim.
****
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammedsin efendim,
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim.
****
Hutben okunur minber-i iklim-i bekâda,
Hükmün tutulur mahkeme-i rûz-ı cezâda,
Gülbank-i kudümün çekilir arş-ı Hudâ’da,
Esmâ-i şerifin anılır arz ü semâda.
****
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim,
Hak’dan bize sultân-ı müeyyedsin efendim.
****
Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran
Nefsi için dehşetle kopa cümleden efgan
Yeis ile kulların ola halleri perişan
Destur-i şefaatla senindir yine meydan
****
Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed’sin Efendim
Hak’tan bize Sultan-ı müeyyedsin Efendim
****
Bir gün ki dalıp bahr-ı gama-ı firkate gittim.
İlden yitirip kendimi, bîhodluğa yitdim.
İsyânım anıp, âkıbetimden hazer itdim.
Bu matlâı yâd eyledi bir seyyid işitdim.
****
Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed’sin Efendim
Hak’tan bize Sultan-ı müeyyedsin Efendim
****
Ümitteyiz ye’s ile âh eylemeyiz biz,
Sermaye-i imanı tebâh eylemeyiz biz,
Babın koyup agyâre penâh eylemeyiz biz,
Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz.
****
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim,
Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim.
****
Bîçâredir ümmetlerin isyânına bakma,
Dest-i red urup hasret ile dûzaha yakma,
Rahm eyle aman âteş-i hicrânına yakma,
Ez-cümle kölen Gâlib-i pür-cürmü bırakma.
****
Sen Ahmed ü Mahmud u Muhammed’sin efendim,
Hak’dan bize sultan-ı müeyyedsin efendim.Naat-Sultanı Rusül Dursun Ali Erzincanlı Dinle


  • Admin

  • 170

  • ()