Gazeli Türki İlahi Sözleri

Gazeli Türki Sözleri, Gazeli Türki Sözlerinin Anlamı, Gazeli Türki İlahi Sözleri, Gazeli Türki Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Gazeli Türki Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ubeydullah Yasiroğlu kaleminden yazılan Gazeli Türki Sözleri, Gazeli Türki Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Gazeli Türki Sözleri, Gazeli Türki Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Gönül, nûr-i cemalinden habibim bir ziya ister
gözüm, hâk-i rehinden ey tabibim tutiyâ ister
safayı sineme zulmet veren zeng-i günahımdır
aman ey kân-ı ihsân, zulmet-i kalbim cilâ ister
yetiş imdade ey şâh-ı risalet, ruz-i mahşerde
ki, derd-i bi-devâyı mâ’siyyet senden şifa ister
ne âb-ı dideden rahat, ne âh-ı sineden imdat
benim bâr-ı günahım, lütf-ı şâh-ı enbiyâ ister
sarıldım dâmen-i ihsanına, ey şâfi-i ümmet
dahilek yâ Muhammed, hasta canım bir devâ ister
gül-i ruhsârına meftun olanlar, şüphesiz sensiz
ne mülk u mal u câh ister, ne de zevk-ü safâ ister
nola bir kere şâd olsun cemâl-i bâ-kemâlinle
ki, kemter bendeniz “es’ad” sana olmak fedâ isterGazeli Türki Ubeydullah Yasiroğlu Dinle


  • Admin

  • 157

  • ()