Ger Olmasın İlahi Sözleri

Ger Olmasın Sözleri, Ger Olmasın Sözlerinin Anlamı, Ger Olmasın İlahi Sözleri, Ger Olmasın Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Ger Olmasın Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ubeydullah Yasiroğlu kaleminden yazılan Ger Olmasın Sözleri, Ger Olmasın Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Ger Olmasın Sözleri, Ger Olmasın Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Bâğ-ı cihân harâb ger olsun, ger olmasun
Gönlüm benim kebâb ger olsun, ger olmasun
Seylâb-ı eşk yıktı binâ-yı vücûdumu
Divâne dil müzâb ger olsun ger olmasun
Devr-i felekte zulmet-i şeb oldu kısmetim
Âlemde afitâb ger olsun ger olmasun
Yoktur zaman-ı gamde bana tesliyet veren
Âlemde bir cenâb ger olsun ger olmasun
Ettim derûn-ı sinemi aşkına mey-gede
Mahmûrunum şarab ger olsun ger olmasun
Ya’kûb’a neşe veren reng ü bûy-ı Yûsuf’tur
Ey gonca-fem gül-âb ger olsun ger olmasun
Gerçi Ebû Ali’yem bilminem şifâ nedir,
Esad da kâm-yab ger olsun ger olmasunGer Olmasın Ubeydullah Yasiroğlu Dinle


  • Admin

  • 94

  • ()