Goncai Rana İlahi Sözleri

Goncai Rana Sözleri, Goncai Rana Sözlerinin Anlamı, Goncai Rana İlahi Sözleri, Goncai Rana Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Goncai Rana Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ubeydullah Yasiroğlu kaleminden yazılan Goncai Rana Sözleri, Goncai Rana Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Goncai Rana Sözleri, Goncai Rana Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Leblerin söyler civânım gonca-î rânâ nedir,
Gözlerin eyler işâret, nergis-î şehlâ nedir.
Aslını târif için kıyl û makâle yok lüzûm,
Kâkülün teşrîh ederken amber-i sârâ nedir.
Sâid-i sîmîndir ancak mâye-i aşk û neşâd,
Mey nedir, mînâ nedir, sâgar nedir, sahpā nedir?
Bâde-i aşkınla sermest olduğum günden beri,
Bilmenem âlem nedir, dünyâ nedir, ukbâ nedir…
Fikr-i ferdây-ı cihândan, sînemi sâf eyledim;
Gam nedir, şâdî nedir, illet nedir, sevdâ nedir?
Gördün elbet giryemi, duydun muhakkak nâlemi.
Ey perî rû, ey melek hû, bunca istiğnâ nedir?
Dergeh-î pîr-i muganda hak-i pây ol Es’ad’â
Ol zaman idrâk edersin, rütbe-î bâlâ nedir…Goncai Rana Ubeydullah Yasiroğlu Dinle


  • Admin

  • 82

  • ()