Peygamberler İlahi Sözleri

Peygamberler Sözleri, Peygamberler Sözlerinin Anlamı, Peygamberler İlahi Sözleri, Peygamberler Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Peygamberler Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Grup 571 kaleminden yazılan Peygamberler Sözleri, Peygamberler Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Peygamberler Sözleri, Peygamberler Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Sordum öğretmenime:
Peygamber ne demektir?
Dedi: Peygamber rehber,
Elçi, önder demektir.
Onları örnek alan,
Cennete gidecektir.
****
Dedim bu elçilerin
Var mı Kur’an’da kaydı?
Adem’den Muhammed’e
Dinle dedi ve saydı:
****
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut
İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb
Musa, Harun, Davud, Süleyman, Eyyub, Zülkifl
Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa
Ve MUHAMMED.
****
Aleyhimus Selam
Aleyhimus Selam
Onlara selam olsun,
Hepsine selam olsun.
****
Sordum öğretmenime:
Kaç peygamber gelmiştir?
Dedi: Yüzyirmidörtbin
Hak peygamber gelmiştir.
Allah her ümmet için,
Bir Rasul göndermiştir.
****
Kur’an’da adı geçen
Peygamberler yirmibeş,
Saydım isimlerini
Bana verdi 100’den BEŞ.
****
Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut
İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Şuayb
Musa, Harun, Davud, Süleyman, Eyyub, Zülkifl
Yunus, İlyas, Elyesa, Zekeriyya, Yahya, İsa
Ve MUHAMMED.
****
Aleyhimus Selam
Aleyhimus Selam
Onlara selam olsun,
Hepsine selam olsunPeygamberler Grup 571 Dinle


  • Admin

  • 277

  • ()