Canan Elinin Gülleri İlahi Sözleri

Canan Elinin Gülleri Sözleri, Canan Elinin Gülleri Sözlerinin Anlamı, Canan Elinin Gülleri İlahi Sözleri, Canan Elinin Gülleri Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Canan Elinin Gülleri Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Grup Dergah kaleminden yazılan Canan Elinin Gülleri Sözleri, Canan Elinin Gülleri Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Canan Elinin Gülleri Sözleri, Canan Elinin Gülleri Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Canan elinin güllerinin bağı göründü emman emman dost ikliminin lalesinin dağı göründü
Envâr-ı Muhammed doğuben tuttu cihanı emman emman Şakku’l kamerin mu’cize-i parmağı göründü
****
Dil hastasının derdine dermanı erişti emman emman Eyyûb’a dahi sıhhatinin çağı göründü
Yakub’a bugün Yusuf’unun kokusu geldi emman emman Şemsî’ye dahi dostu ile safı göründü
****
Bülbül taşta ne gezer kalem kaşta ne gezer
Şeyhı kâmil olanın aklı başta ne gezer
****
Bülbül gülün harmanı Allah dertler dermanı
Nasip eyle imanı nasip eyle Kur’an’ı
Ya Rab mahrum eyleme bizi mahzun eyleme
****
Asaf’ın miktarını bilmez Süleyman olmayan
Bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan
****
Rızkına kani olan ger duna minnet eylemez
Alemin sultanıdır muhtacı Sultan olmayan
****
İtiraz eylerse bir nadan ziya hamuş olur
Çünkü bilmez kadr-i güftarın sühandan olmayan
****
Bülbül gül kafesinde ağlar inler sesinde
Ol Arşın gölgesinde ya Rab mahrum eyleme
Bizi mahzun eylemeCanan Elinin Gülleri Grup Dergah Dinle


  • Admin

  • 166

  • ()