Gani Mevlam Nasip Etse İlahi Sözleri

Gani Mevlam Nasip Etse Sözleri, Gani Mevlam Nasip Etse Sözlerinin Anlamı, Gani Mevlam Nasip Etse İlahi Sözleri, Gani Mevlam Nasip Etse Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Gani Mevlam Nasip Etse Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Grup Dergah kaleminden yazılan Gani Mevlam Nasip Etse Sözleri, Gani Mevlam Nasip Etse Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Gani Mevlam Nasip Etse Sözleri, Gani Mevlam Nasip Etse Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Gani Mevlam nasib etse varsam ağlayu ağlayu
Medine’de Muhammed’i görsem ağlayu ağlayu
****
Delil yapışsa elime Lebbeyk öğretse dilime
İhram bezini belime sarsam ağlayu ağlayu
****
Hüccac döner yana yana ciğerim döndü büryana
Şol Zemzem’den kana kana içsem ağlayu ağlayu
****
Akıtırlar hayvan kanı esirgemez kimse canı
Şol Mina’da koç kurbanı kessem ağlayu ağlayu
****
Çevre yanı kesme kaya el kaldırıp âmin diye
Arafat’taki vakfeye dursam ağlayu ağlayu
****
Açıldı cennetin bâbı nesîmi pür-safâ geldi.
gülistân-ı cihâna revnak-u hüsn-ü bahâ geldi.
derûn-î mekke’den nûr-i nübüvvet parlayıp çıktı,
avâlim nûra gark oldu rasûl-î kibriya geldi.
Melekler eyleyip tebşir dediler ehle beytine
Size bab-ı Teâlâdan nuşeb lutf-u ata geldi
sanemler devrilip düştü, sarayı çöktü kisrânın
mecûsun âteşi söndü ki bürhan-ı hüdâ geldi.
beşîr-i ehl-i imânın nezîr-i ehl-i tuğyanın
Resulü hak-tealâ’nın muhammed mustafâ geldi
Saçıldı rahmetü Rahman açıldı sümbülü reyhan
Bugün bab-ı cihana bülbül şir eda geldi
Tarik-i hakkı göstermek için hem inse hem cinne
elinde hazret-i kur’an imamü’l enbiya geldi.
Vücuduyla şereflendi zemin-ü yesrib-ü batha
Kudûmiyle bu zulmet-hâneye nûr-i ziyâ geldi
Medet ey ceddül Haseneyn medet ey imamül HaremeynGani Mevlam Nasip Etse Grup Dergah Dinle


  • Admin

  • 276

  • ()