Şefaat Ya Kerim İlahi Sözleri

Şefaat Ya Kerim Sözleri, Şefaat Ya Kerim Sözlerinin Anlamı, Şefaat Ya Kerim İlahi Sözleri, Şefaat Ya Kerim Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Şefaat Ya Kerim Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Grup Hanedan kaleminden yazılan Şefaat Ya Kerim Sözleri, Şefaat Ya Kerim Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Şefaat Ya Kerim Sözleri, Şefaat Ya Kerim Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Ey cemali nuri çeşmi evliya
El meded ey madeni nuri Hüda
Haki payi tutiya-yı esfiya
El meded ey madeni nuri Hüda
****
Kimse sensiz bulamaz Hakka vusul
Feyzi lütfunla olur merdi kabul
Rahmeten lil aleminsin Ya Rasul
El meded ey madeni nuri Hüda
****
Eyledim bi-had cürüm ile cerim
Oldum eşhası heva ile nedim
Eyle isyanım şefaat ya Kerim
El meded ey madeni nuri Hüda
****
Ey keremkanı Rasuli Kibriya
Kemterindir bu Selimi pür hata
Dergahından iltica eyler ata
El meded ey madeni nuri Hüda
****
El meded:İmdat
Cemali nuri çeşmi Evliya:Evliyaların gözünün nurunun güzelliği
Madeni nuri Hüda:Allah tealanın nurunun menbağı
Haki payi tutiya:Ayağının tozu
Tutiyayı esfiya:Sofilerin sürmesi
Vusül:Ulaşmak,erişmek
Rahmeten li’l alemin:Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan
Bi had:Sınırsız
Cürüm ile Cerim:Günah ve suç
Eşhası heva:Nefsine uyan şahıslar
Nedim:Sohbet arkadaşı
Keremkan:Cömertlik kaynağı
Kemter:İtibarsız,pek aşağı
Pür hata:Hata dolu
Dergeh:Kapı
İltica:İstemek
Ata:İhsanŞefaat Ya Kerim Grup Hanedan Dinle


  • Admin

  • 274

  • ()