İslamın Beş Şartı İlahi Sözleri

İslamın Beş Şartı Sözleri, İslamın Beş Şartı Sözlerinin Anlamı, İslamın Beş Şartı İlahi Sözleri, İslamın Beş Şartı Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, İslamın Beş Şartı Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Grup Nasheed(Cennet Kuşları) kaleminden yazılan İslamın Beş Şartı Sözleri, İslamın Beş Şartı Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. İslamın Beş Şartı Sözleri, İslamın Beş Şartı Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


büniyel islamü alâ hamsin
hamseti erkânin fiddin
savmün ve salâtün ve zekâtün
haccün veşşahâdeteyn
****
şahâdetü ellâ ilâhe illallah
ve enne muhammeden resulullah
ikametussalâh îtâüzzekâh
ve savmü ramazâne
ve haccül beyti menistedâ’a
ileyhi sebilâ
****
şahâdetü ellâ ilâhe illallah
ve enne muhammeden resulullah
lâ âbüdü fil kevni illallah
ve resûli lil beşeri hüdaa
****
büniyel islâmü alâ hamsin
hamseti erkânin fî dîn
savmün ve salâtün ve zekâtün
haccün veşşahâdeteyn
****
ve ükellimü rabbî hamsaa
udahhiru bedeni bi salâh
bi vudûî bi rukûî bi huşûî yevmen elkâ
****
büniyel islâmü alâ hamsin
hamseti erkânin fî din
savmün ve salâtün ve zekâtün
haccün veşşahâdeteyn
****
şahâdetü ella ilâhe illallah
ve enne muhammeden resulullah
ikâmetussalah îtâüzzekah
ve savmü ramazâne
ve haccül beyti menistedâ’a
ileyhi sebile
****
ve ünemmî mâli bi zekâtin
udahhiruhû biridallah
lil fukarâil mesâkin
âfihim hakkan lillah
****
büniyel islâmü alâ hamsin
hamseti erkânin fî din
savmün ve salâtün ve zekâtün
haccün veşşahâdeteyn
****
nefsi bissavmi uravviduhe
vebi hubbillâhi usabbiruhe
etezekkeru ihvânil cevâh
ve bil cenneti rabbi üzekkuriha
****
büniyel islâmü alâ hamsin
hamseti erkânin fî din
savmün ve salâtün ve zekâtün
haccün veşşahâdeteyn
****
vel haccu vukûfun ve tavâfun
haşerun esgaru fiddünya
liganiyyin ve fakirillah
ferga yekûnu emâmallah
****
büniyel islâmü alâ hamsin
hamseti erkânin fî din
savmün ve salâtün ve zekâtün
haccün veşşahâdeteyn
****
şahadetü ella ilâhe illallah
ve enne muhammeden resulullah
ikâmetussalah îtâüzzekâh
ve savmü ramazâne
ve haccül beyti menistedâ’a
ileyhi sebilâİslamın Beş Şartı Grup Nasheed(Cennet Kuşları) Dinle


  • Admin

  • 245

  • ()