Handan Olur İlahi Sözleri

Handan Olur Sözleri, Handan Olur Sözlerinin Anlamı, Handan Olur İlahi Sözleri, Handan Olur Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Handan Olur Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ubeydullah Yasiroğlu kaleminden yazılan Handan Olur Sözleri, Handan Olur Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Handan Olur Sözleri, Handan Olur Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Ârızın şevkiyle gönlüm, gül, gibi handan olur.
Gözlerim gördükçe gözler, şâd iken giryan olur.
Dîde-i mestinde kâin şîve-i cerh u şifâ,
Hikmeti aynin görünce bû Ali hayran olur.
Atma zülfün yâyına, aklım perîşan eyleme!
Nâgihan elden çıkıp çöllerde sergerdân olur.
Î’di vaslında hilâli ebruvânın cilvesin
Mü’min ü kâfir görürse, şüphesiz kurban olur.
Gülşen-i vaslın gözet; kan dökme bunca gözlerim…
Âlemi berbâd eder; gittikçe bir tûfan olur…
Hasreti vaslında görmüş olduğum sevdâları.
Fâş edersem, âdetâ hayretli bir destân olur.
Âlemi kendin gibi yandırdı âhın Es’ad’â!
Öyle zannetmeki âteş derdine derman olur!Handan Olur Ubeydullah Yasiroğlu Dinle


  • Admin

  • 119

  • ()