Ne Olur Ya Rab İlahi Sözleri

Ne Olur Ya Rab Sözleri, Ne Olur Ya Rab Sözlerinin Anlamı, Ne Olur Ya Rab İlahi Sözleri, Ne Olur Ya Rab Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Ne Olur Ya Rab Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Hasan Dursun kaleminden yazılan Ne Olur Ya Rab Sözleri, Ne Olur Ya Rab Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Ne Olur Ya Rab Sözleri, Ne Olur Ya Rab Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Beni benden cüdâ kılsan
N’olur Yâ Rab n’olur Yâ Rab
Hak yoluna fedâ kılsan
N’olur Yâ Rab n’olur Yâ Rab
Neyin noksân olur Yâ Rab
****
Yağmaya versen vârı
Nâmûs u kibr ü ârımı
Günde göstersen yâri
N’olur Yâ Rab n’olur Yâ Rab
Neyin noksân olur Yâ Rab
****
Aşkın oduna dağlasan
Çâr etrâfımı bağlasan
Dil hânemi çerâğlasan
N’olur Yâ Rab n’olur Yâ Rab
Neyin noksân olur Yâ Rab
****
Feyz-i Muhammed’le gönül
Nûr-i Muhammed’le gönül
Dolsa meveddetle gönül
N’olur Yâ Rab n’olur Yâ Rab
Neyin noksân olur Yâ Rab
****
Dil tâlib-i ders-i aref
Esrâr-ı Tevhîd her taref
Dolsa gönül bulsa şeref
N’olur Yâ Rab n’olur Yâ Rab
Neyin noksân olur Yâ Rab
****
Aşkın nârına yanayım
Derdin ile boyanayım
Keremine dayanayım
N’olur Yâ Rab n’olur Yâ Rab
Neyin noksân olur Yâ Rab
****
Kenz-i mahfî etsin zuhûr
Hubbunla dil bulsun huzûr
Mahv olunsun her bir kusûr
N’olur Yâ Rab n’olur Yâ Rab
Neyin noksân olur Yâ Rab
****
LUTFÎ sana eyler niyâz
Ağlar gözü her kış u yāz
Bir çâre kıl ey çâre-sâz
N’olur Yâ Rab n’olur Yâ Rab
Neyin noksân olur Yâ Rab”



Ne Olur Ya Rab Hasan Dursun Dinle


  • Admin

  • 225

  • ()