Sensin Ya Rasulallah İlahi Sözleri

Sensin Ya Rasulallah Sözleri, Sensin Ya Rasulallah Sözlerinin Anlamı, Sensin Ya Rasulallah İlahi Sözleri, Sensin Ya Rasulallah Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Sensin Ya Rasulallah Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Hasan Dursun kaleminden yazılan Sensin Ya Rasulallah Sözleri, Sensin Ya Rasulallah Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Sensin Ya Rasulallah Sözleri, Sensin Ya Rasulallah Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Sadr-ı cemî’ mürselîn
Sensin Yâ Rasûlallâh
Bedr-i eflâk-i yakîn
Sensin Yâ Rasûlallâh
Allah Ya Allah Lâ İlâhe İllallah
Allah Ya Allah Muhammed Rasulallah
****
Nûrun sirâc-ı vehhâc
Alemler sana muhtâc
Sâhib-i tâc u mi’râc
Sensin Yâ Rasûlallâh
Allah Ya Allah Lâ İlâhe İllallah
Allah Ya Allah Muhammed Rasulallah
****
Ayîne-i Rahmânî
Nûr-i pâk-i sübhânî
Sırr-ı seb-a’l-meânî
Sensin Yâ Rasûlallâh
Allah Ya Allah Lâ İlâhe İllallah
Allah Ya Allah Muhammed Rasulallah
****
Açan râh-ı tevhîdi
Bulan sırr-ı tefrîdi
Hüdâyî’nin ümmîdi
Sensin Yâ Rasûlallâh
Allah Ya Allah Lâ İlâhe İllallah
Allah Ya Allah Muhammed RasulallahSensin Ya Rasulallah Hasan Dursun Dinle


  • Admin

  • 410

  • ()