Hurşidi Rahşan İlahi Sözleri

Hurşidi Rahşan Sözleri, Hurşidi Rahşan Sözlerinin Anlamı, Hurşidi Rahşan İlahi Sözleri, Hurşidi Rahşan Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Hurşidi Rahşan Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ubeydullah Yasiroğlu kaleminden yazılan Hurşidi Rahşan Sözleri, Hurşidi Rahşan Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Hurşidi Rahşan Sözleri, Hurşidi Rahşan Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Benim evc-i sema-yı uzletin hurşid-i rahşanı
Benim iklim-i renc-ü mihnetin sultan-ı zişanı
Humayi himmetim cevlan geh-i eflake baş eğmez
Tecerrüd âleminde lâmekandır şimdi seyranı
Serapa genc-i ışkım silm-ü zer kaydından azadım
Cihanı doldurur gözyaşımın yakut-u mercanı
Eder baht-ı siyahımdan şeb-i leycur deryuze
Boyar mah-ı zer efşanı ger olsa gökte cevlan
Şikâyet eylemem suz-i derun-i sineden
Zira sehab-ı ah ile baran-ı eşki söndürür anı
Nedir girdab-ı deryayı mihenk keşki sabr olsa
Geçer emvac-ı hasret hızr olur bir gün kapudanı
Deruni dilde ey can dağ bir kat lalezar açmış
Unut Es’ad gibi sen de riyaz-ı bezm-i ihvanıHurşidi Rahşan Ubeydullah Yasiroğlu Dinle


  • Admin

  • 98

  • ()