İsmi Celal İlahi Sözleri

İsmi Celal Sözleri, İsmi Celal Sözlerinin Anlamı, İsmi Celal İlahi Sözleri, İsmi Celal Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, İsmi Celal Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Salahi Dede Salahaddin Demirtaş kaleminden yazılan İsmi Celal Sözleri, İsmi Celal Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. İsmi Celal Sözleri, İsmi Celal Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Allah Allah Allah Allah Allah Allah
Tâ ezelden sen benimle ahd u peyman eyledin
Gösterip ol hub cemâlin yâne derman eyledin aman aman aman
Gösterip ol hub cemâlin yâne derman eyledin hak dost ya Allah
****
Demedin mi sev beni derdine dermân olayım aman aman aman
Sevdiğim çok arttı derdim yâne derman eyledin aman aman aman Allah Allah
Sevdiğim çok arttı derdim yâne derman eyledin hak dost ya Allah
****
Bir kuluna vermedin dünyada bir gömlek giye
Bir kulunu kul iken Mısır’a sultân eyledin aman aman aman
Bir kulunu Kerbelâ’da eyledin susuz şehit
Bir kuluna mülk verip hem Süleyman eyledin aman aman aman Allah Allah
Bir kuluna mülk verip hem Süleyman eyledin medet Hak dost Allah
****
Hem kulundur hem Resûlün şâh’ı kevneyn Mustafâ Allah Allah Allah Allah
On sekiz bin âlem içre ânı sultan eyledin aman aman aman
Şeyh Cemâlî ağlamaktan gözlerinden kan döker
Yer û göğü Arş ü kursî dosta seyrân eyledin ey Habib-i ve tabibel kulûbİsmi Celal Salahi Dede Salahaddin Demirtaş Dinle


  • Admin

  • 83

  • ()