Görmek İçin Geliyorum İlahi Sözleri

Görmek İçin Geliyorum Sözleri, Görmek İçin Geliyorum Sözlerinin Anlamı, Görmek İçin Geliyorum İlahi Sözleri, Görmek İçin Geliyorum Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Görmek İçin Geliyorum Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Küçük Ahmet kaleminden yazılan Görmek İçin Geliyorum Sözleri, Görmek İçin Geliyorum Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Görmek İçin Geliyorum Sözleri, Görmek İçin Geliyorum Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Mekke ile Medine’yi
Görmek için geliyorum
Ravzasında Muhammed’i
Görmek için geliyorum…
****
Giyeceğim ihramımı
İbrahim’in makamını
O an hacet namazını
Kılmak için geliyorum…
****
Yoluna koydum başımı
Dindirecek gözyaşımı
Hacerü’l-Esved taşını
Öpmek için geliyorum…
****
Giyeceğim ihramımı
İbrahim’in makamını
O an hacet namazını
Kılmak için geliyorum…
****
Yürüyerek çöl yolunu
Can Muhammed’in nurunu
Şifalı Zemzem suyunu
İçmek için geliyorum…
****
Giyeceğim ihramımı
İbrahim’in makamını
O an hacet namazını
Kılmak için geliyorum…Görmek İçin Geliyorum Küçük Ahmet Dinle


  • Admin

  • 138

  • ()