Kün Emriyle Yaratan İlahi Sözleri

Kün Emriyle Yaratan Sözleri, Kün Emriyle Yaratan Sözlerinin Anlamı, Kün Emriyle Yaratan İlahi Sözleri, Kün Emriyle Yaratan Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Kün Emriyle Yaratan Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Zeki Altun kaleminden yazılan Kün Emriyle Yaratan Sözleri, Kün Emriyle Yaratan Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Kün Emriyle Yaratan Sözleri, Kün Emriyle Yaratan Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Kün emriyle yaratan, bir Allah’tır, bir Allah.
Gökyüzünü ışıtan yeryüzünü döşeten
Hem gören hem işiten bir Allah’tır bir Allah

Gönül hûn oldu şevkinden boyandım yâ Resulallah
Nasıl bilmem bu nîrâna dayandım yâ Resulallah
Ezel bezminde bir dinmez figândım yâ Resulallah
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resulallah

Ya Rasulallah Yanar kalbe devâsın sen bulunmaz bir şifâsın sen
Muazzam bir sehâsın sen dilersen rûnümâsın sen
Habîb-i Kibriyâsın sen Muhammed Mustafâsın sen
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resulallah
Medet ya ya Rasulallah

Aşkî der ki fedâyım yolunda olam kâim
Gören gözeten dâim bir Allahtır bir AllahKün Emriyle Yaratan Zeki Altun Dinle


  • Admin

  • 177

  • ()