Meded Allahım İlahi Sözleri

Meded Allahım Sözleri, Meded Allahım Sözlerinin Anlamı, Meded Allahım İlahi Sözleri, Meded Allahım Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Meded Allahım Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ziya Uğur kaleminden yazılan Meded Allahım Sözleri, Meded Allahım Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Meded Allahım Sözleri, Meded Allahım Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


y canıma cananım, ey derdime dermanım.
Âlemlere sultanım, medet Allah’ım medet.

Yâ Rabbî Bizim hâlimize bakarak muamele etme Kendi ikram ve ihsanına göre bize muamele eyle
Yâ Rabbî! Kerem ve lütfunla hidayet ettiğin kalbi tekrar dalâlete, sapıklığa meylettirme Belâları bizden sarf eyle, çevir ve değiştir
Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim! O günahlar dolayısı ile bizden intikam alma Bize azab etme
Yâ Rabbî!
Ey Hayy, ebedî diri olan Rabbim! Taleb ve duâ üzerine nasıl olur da kerem etmezsin Sen kerem sahibisin
Ey yaratılmışların canlıların ihtiyacını gideren Rabbim! Sen varken hiç bir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak lâyık değildir
Ey ihsanı çok olan Rabbim! Cefa içinde geçip giden ömre merhamet et
Ey affetmeyi seven Rabbim! Bizi affeyle İsyan derdimize çare eyle
Ey yardım isteyenlerin yardımcısı! Bizi hidayete çıkar, bizi hidayete çıkar

Âşık Yunus kıl zari, yüzünü yuğsun Bari.
Göresin Peygamberi, medet Allah’ım medet Allahım
Medet Allahım medet Allahım medet Allahım medet Allahım medet Allahım

Yâ Rabbî! Duâ ve yakarışlarımızda sana lâyık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatalarda bulunmuş isek, o kelimeleri sen ıslâh et ve duamızı kabul buyur. Çünkü sözlerin hâkimi ve sultanı ancak sensin
Ey âlemin yaratıcısı! Kasvetli, kararmış, katılaşmış adeta taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşat, feryadımızı, âh u vâhımızı, hoş eyle ki rahmetini celbetsin, çeksin. Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizi satın al
O nefis bıçağı kemiğe dayandı zulmü canımıza yetti.
Yâ Rabbî! Sana ne arz edeyim Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin. Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilirsin.
Medet Allahım medet Allahım medet Allahım medet Allahım medet Allahım
Ey canıma cananım, ey derdime dermanım.
Âlemlere sultanım, medet Allah’ım medet.

Âşık Yunus kıl zari, yüzünü yuğsun Bari.
Göresin Peygamberi, medet Allah’ım medet AllahımMeded Allahım Ziya Uğur Dinle


  • Admin

  • 268

  • ()