Rubai İlahi Sözleri

Rubai Sözleri, Rubai Sözlerinin Anlamı, Rubai İlahi Sözleri, Rubai Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Rubai Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ubeydullah Yasiroğlu kaleminden yazılan Rubai Sözleri, Rubai Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Rubai Sözleri, Rubai Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Şeh-i taht-ı fenâdır bende-i fermân-ı Mevlânâ
Meh-i eve-i bekâdır mazhar-ı ihsân-ı Mevlânâ

Nazagâh-ı Hûdâ’dır menbâ-ı imân-ı ikândur
Metâf-ı aşıkandır sâha-i meydân-ı Mevlânâ

Kemâl-i kâmurânidir cemâl-i câvidânidir
Sirâc-ı zinde gânidir ruh-i rahşân-ı Mevlânâ

Kurulsun sâgâr-ı sâkî içilsin şerbet-i bâkî
Bezetsin bezm-i üşşâkı kadeh-nuşân-ı Mevlânâ
Koşar şem-i sebistâne fedhâ-pı câna pervâne
Gelince sâff-ı devrâna küleh-puşân-ı Mevlânâ

Zamân şâd-ı zemin gülşen kulûb-i sâlikândır şen
Edip her kûşeyi rûşen meh-i tâbân-ı Mevlânâ

Olur habl-ı emel mümted makâm-ı ma’nevi emced
Ger olsa gâhgâh Es’ad gönül mihmân-ı MevlânâRubai Ubeydullah Yasiroğlu Dinle


  • Admin

  • 113

  • ()