Segah Tezkir Uşşak Esma Zikri İlahi Sözleri

Segah Tezkir Uşşak Esma Zikri Sözleri, Segah Tezkir Uşşak Esma Zikri Sözlerinin Anlamı, Segah Tezkir Uşşak Esma Zikri İlahi Sözleri, Segah Tezkir Uşşak Esma Zikri Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Segah Tezkir Uşşak Esma Zikri Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Zara kaleminden yazılan Segah Tezkir Uşşak Esma Zikri Sözleri, Segah Tezkir Uşşak Esma Zikri Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Segah Tezkir Uşşak Esma Zikri Sözleri, Segah Tezkir Uşşak Esma Zikri Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Allah Ya Daim Ya Hay Allah Ya Hakim
Allah Ya Zahir Ya Hay
Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah
Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah

Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
İrham bi Fazli şeyhina Geylani/Şabani ya Hay ya Hay ya Hay ya Hay
A Sultanım Sen var iken Ya ben kime yalvarayım ya hu
Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
İrham bi Fazli şeyhina Geylani/Şabani ya Hay ya Hay ya Hay ya Hay
İsmin Gani Settar Ya ben kime yalvarayım Ya Hu
Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
İrham bi Fazli şeyhina Geylani/Şabani ya Hay ya Hay ya Hay ya Hay
Yunus’u bi huş eyleyen Ya ben kime yalvarayım Ya Hu
Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
İrham bi Fazli şeyhina Geylani/Şabani ya Hay ya Hay ya Hay ya Hay
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Kerim Allah
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Medet Allah
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Kerim Allah
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Medet Allah
Deyyan Allah Allah Mennan Allah Allah Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah
Deyyan Allah Allah Mennan Allah Allah Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah
Kadir Allah Halık Allah Gaffar Allah Kahhar Allah
Ya Evvel Ya Ahir Ya Zahir Ya Batın Ya Baki Allah Allah Ya Nafi Allah Allah
Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Settar Ya Cebbar
Deyyan Allah Allah Mennan Allah Allah Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah
Deyyan Allah Allah Mennan Allah Allah Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah
Rahman Allah Hannan Allah Rezzak Allah Ya Aziz Allah
Rahman Allah Hannan Allah Rezzak Allah Ya Aziz Allah
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Kerim Allah
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Medet Allah
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Kerim Allah
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Medet AllahSegah Tezkir Uşşak Esma Zikri Zara Dinle


  • Admin

  • 182

  • ()