Sen Bu Cihan Mülkünü İlahi Sözleri

Sen Bu Cihan Mülkünü Sözleri, Sen Bu Cihan Mülkünü Sözlerinin Anlamı, Sen Bu Cihan Mülkünü İlahi Sözleri, Sen Bu Cihan Mülkünü Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Sen Bu Cihan Mülkünü Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Servet Tekin kaleminden yazılan Sen Bu Cihan Mülkünü Sözleri, Sen Bu Cihan Mülkünü Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Sen Bu Cihan Mülkünü Sözleri, Sen Bu Cihan Mülkünü Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Sen bu cihan mülkünü, Kaf’tan Kaf’a tuttun tut,

Ya bu âlem malını, oynayarak üttün tut.

Sen bu cihan mülkünü, Kaf’tan Kaf’a tuttun tut,

Ya bu âlem malını, oynayarak üttün tut.

Sen Süleyman köşkünde taht kurup oturdun bil,

Dev ve periye düpdüz hükümler eyledin tut.

Sen Süleyman köşkünde taht kurup oturdun bil,

Dev ve periye düpdüz hükümler eyledin tut.

Bu dünya bir lokmadır, ağzındadır çiğnenmiş,

Çiğnenmişe ne tutmak, ha sen onu yuttun tut.

Bu dünya bir lokmadır, ağzındadır çiğnenmiş,

Çiğnenmişe ne tutmak, ha sen onu yuttun tut.

Ömrün senin ok gibi yay içinde dopdolu

Dolmuş oka ne durmak, hâ sen ağını attın tut

Ömrün senin ok gibi yay içinde dopdolu

Dolmuş oka ne durmak, hâ sen ağını attın tut

Çün denize gark oldun boğazına geldi su,

Deli gibi çırpınma, ey biçare battın tut.

Çün denize gark oldun boğazına geldi su,

Deli gibi çırpınma, ey biçare battın tut.

Her gâh ki nefes gelir, o ki senden eksilir,

Çünkise ortalandı sen ağını tükettin tut.

Ahir bir gün ölürsün, ölüm vardır bilirsin,

Kamulardan ayrılıp varıp sinde yattın tut.

Ahir bir gün ölürsün, ölüm vardır bilirsin,

Kamulardan ayrılıp varıp sinde yattın tut.

 

Yüz yıllar hoşlugıla ‘ömrün olursa Yûnus

Sonucu bir nefestir geç andan da öldün tut

 

Yüz yıllar hoşlugıla ‘ömrün olursa Yûnus

Sonucu bir nefestir geç andan da öldün tut

Sen Feridun haznesin Nuşirevangencile,

Karun malını dahi sen malına kattın tut,

 

Bu dünya bir lokmadır, ağzındadır çiğnenmiş,

Çiğnenmişe ne tutmak, ha sen onu yuttun tut.

 

Ömrün delim bir oktur, yay içinde dopdolu,

Dolmuş oka ne durmak, ha sen onu attın tut.

 

İşbu cihan mülkünden ansızın ün ederler,

Ansızını şimdi bil hazırlanıp gittin tut.

 

Çün denize gark oldun boğazına geldi su,

Deli gibi talpınma, ey biçare battın tut.

 

Her gah ki nefes gelir, o ki senden eksilir,

Çünkise ortalandı sen onu tükettin tut.

 

İşbu ecel şerbeti elbette tadacaksın,

Tadışında şek yokdur şimdi onu tattın tut.

 

Ahir bir gün ölürsün, ölüm vardır bilirsin,

Kamulardan ayrılıp varıp sinde yattın tut.

 

Yüz yıllar hoşluk ile, ömrün olursa Yunus,

Sonucu bir nefesdir, geç ondan da öttün tut.

 

Yunus Emre

 

Düzenleme ve yorum: Zeki Çalar

 

(Şiirin aslı)

 

Sen bu cihân mülkini Kâf’danKâf’adutdun tut

Yâ bu ‘âlem mâlını oynayubanütdün tut

 

Sen Süleymânköşkinde taht kurup oturdun bil

Dîv ü perîyedüp-düz hükümler eyledün tut

 

Sen Ferîdûn haznesin Nûşirevângencile

Kârûn mâlını dahı sen mâlunakatdun tut

 

Bu dünyâ bir lokmaduragızdadurçeynenmiş

Çeynenmişi ne dutmakhâ sen anı yutdun tut

 

Ömrün delim bir okdur yay içinde toptolu

Tolmış oka ne turmakhâ sen anı atdun tut

 

İş bu cihân mülkinden ansuzın ün iderler

Ansuzını şimdi bil yaraklanupgitdün tut

 

Çün denize gark oldun bogazuna geldi su

Delübigitalbınmaiybî-çârebatdun tut

 

Her gâh ki nefes gelür ol kîsendeneksilür

Çünkîse ortalandı sen anı düketdün tut

 

İş bu ecel şerbetini elbet dadısarsın

Dadışuna şek yokdur şimdi anı datdun tut

 

Âhir bir gün ölürsin ölüm vardurbilürsin

Kamulardan ayrılupvarup sinde yatdun tut

 

Yüz yıllar hoşlugıla ‘ömrün olursa Yûnus

Sonucı bir nefesdür geç andan da ötdün tutSen Bu Cihan Mülkünü Servet Tekin Dinle


  • Admin

  • 92

  • ()