Seyreyleyip Yandım Mah Cemaline İlahi Sözleri

Seyreyleyip Yandım Mah Cemaline Sözleri, Seyreyleyip Yandım Mah Cemaline Sözlerinin Anlamı, Seyreyleyip Yandım Mah Cemaline İlahi Sözleri, Seyreyleyip Yandım Mah Cemaline Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Seyreyleyip Yandım Mah Cemaline Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Sebilci Hüseyin Efendi kaleminden yazılan Seyreyleyip Yandım Mah Cemaline Sözleri, Seyreyleyip Yandım Mah Cemaline Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Seyreyleyip Yandım Mah Cemaline Sözleri, Seyreyleyip Yandım Mah Cemaline Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Seyreyleyüp yandım mâh cemâline
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Kokuları benzer cennet gülüne
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ Muhammed

Her iki cihânın şefâ’at kânı
Güzellikde geçmiş Yûsuf Kenân’ı
Enbiyâlar evliyâlar sultânı
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ Muhammed

Kevser dudakları bilmem ne söyler
Hulûs-i kalb ile Hakk’ı zikreyler
Daha tıfl iken ümmetin diler
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ Muhammed

Bildim odur iki cihân serveri
Allah’ın habîbi son peygamberi
Odur yerin göğün şemsi kameri
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ Muhammed

Fehmî der ki cânda cânânımız var
Peygamber-i âhir zamânımız var
Gönüller derdine dermânımız var
Nûr kundak içinde yatar Muhammed
Cânımın cânânısın yâ MuhammedSeyreyleyip Yandım Mah Cemaline Sebilci Hüseyin Efendi Dinle


  • Admin

  • 297

  • ()