Tevhid Bahri İlahi Sözleri

Tevhid Bahri Sözleri, Tevhid Bahri Sözlerinin Anlamı, Tevhid Bahri İlahi Sözleri, Tevhid Bahri Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Tevhid Bahri Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Zeki Altun kaleminden yazılan Tevhid Bahri Sözleri, Tevhid Bahri Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Tevhid Bahri Sözleri, Tevhid Bahri Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


Allah âdın zikredelim evvelâ
Vâcib oldur cümle işde her kulâ
Allah âdın her kim ol evvel anâ
Her işi âsân ider Allah anâ
Allah âdı olsa her işin önü
Hergiz ebter olmaya ânın sonu
Her nefesde Allah âdın di müdâm
Allah âdıyle olur her iş tamâm
Bir kez Allah dese aşk ile lisân
Dökülür cümle günah misl-i hazân
İsm-i pâkin pâk olur zikr eyleyen
Her murâda erişür Allah diyen
Aşk ile gel imdi Allah diyelim
Dert ile göz yaş ile âh îdelim
Ola kim rahmet kıla ol pâdişah
Ol kerîm-ü ol rahîm-ü ol ilâh
Birdir ol, birliğine şek yokdürür
Gerçi yanlış söyleyenler çokdürür
Cümle-âlem yoğ iken ol var idi
Yaradılmışdan ganî cebbâr idi
Vâr iken ol, yok idi ins-ü melek
Arş-ü ferş-ü ay-ü gün hem nüh felek
Sun’ ile bunlârı ol, vâr eyledi
Birliğine cümle ikrar eyledi
Kudretin izhâr edüp hem ol celîl
Birliğine bunları kıldı delîl
“Ol !” dedi bir kerre vâr oldu cihân
“Olma !” derse, mahv olur ol dem hemân
Bare ne hacet kılarız sözü çok
Birdir Allah andan artık tanrı yok
Pes Muhammeddir bur varliğa sebeb
Sıdk ile ânın rızasın kıl taleb
Ey azizler, işte başlarız söze
Bir vasıyyet kılarız illâ size
Ol vasıyyet ki direm her kim tuta
Misk gibi kokûsu canlardâ tüte
Hak-Teâlâ rahmet eyleye anâ
Kim beni ol bir dua ile anâ
Her kim ki diler bu duada buluna
Fâtiha ihsân ede ben kûlunaTevhid Bahri Zeki Altun Dinle


  • Admin

  • 136

  • ()