Uşşak Esma Zikri İlahi Sözleri

Uşşak Esma Zikri Sözleri, Uşşak Esma Zikri Sözlerinin Anlamı, Uşşak Esma Zikri İlahi Sözleri, Uşşak Esma Zikri Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Uşşak Esma Zikri Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Zara kaleminden yazılan Uşşak Esma Zikri Sözleri, Uşşak Esma Zikri Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Uşşak Esma Zikri Sözleri, Uşşak Esma Zikri Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


(

Başında Segâh Tezkir vardır-Allah Ya Daim Ya Hay Allah Ya Hakim
Allah Ya Zahir Ya Hay Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah
Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah Lâ İlâhe İllallah)

Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
İrham bi Fazli şeyhina Geylani/Şabani ya Hay ya Hay ya Hay ya Hay
A Sultanım Sen var iken Ya ben kime yalvarayım ya hu
Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
İrham bi Fazli şeyhina Geylani/Şabani ya Hay ya Hay ya Hay ya Hay
İsmin Gani Settar Ya ben kime yalvarayım Ya Hu
Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
İrham bi Fazli şeyhina Geylani/Şabani ya Hay ya Hay ya Hay ya Hay
Yunus’u bi huş eyleyen Ya ben kime yalvarayım Ya Hu
Allah Allah Huve Rabbüna Rahmani
İrham bi Fazli şeyhina Geylani/Şabani ya Hay ya Hay ya Hay ya Hay
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Kerim Allah
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Medet Allah
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Kerim Allah
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Medet Allah
Deyyan Allah Allah Mennan Allah Allah Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah
Deyyan Allah Allah Mennan Allah Allah Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah
Kadir Allah Halık Allah Gaffar Allah Kahhar Allah
Ya Evvel Ya Ahir Ya Zahir Ya Batın Ya Baki Allah Allah Ya Nafi Allah Allah
Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Settar Ya Cebbar
Deyyan Allah Allah Mennan Allah Allah Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah
Deyyan Allah Allah Mennan Allah Allah Kayyum Allah Allah Tevvab Allah Allah
Rahman Allah Hannan Allah Rezzak Allah Ya Aziz Allah
Rahman Allah Hannan Allah Rezzak Allah Ya Aziz Allah
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Kerim Allah
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Medet Allah
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Kerim Allah
Allah Allah şükren lillah zikren lillah ya Medet AllahUşşak Esma Zikri Zara Dinle


  • Admin

  • 161

  • ()