Yedi Takva İlahi Sözleri

Yedi Takva Sözleri, Yedi Takva Sözlerinin Anlamı, Yedi Takva İlahi Sözleri, Yedi Takva Sözlerinin Anlamı İlahisini Dinle, Yedi Takva Sözlerinin Anlamı İlahi Sözleri Ubeydullah Yasiroğlu kaleminden yazılan Yedi Takva Sözleri, Yedi Takva Sözlerinin Anlamı ilahisinin sözlerisini sizler için aşağıda derledik. Yedi Takva Sözleri, Yedi Takva Sözlerini Anlamı İlahisinin Sözlerine aşağıdan erişebilirsiniz.


  ilahi sözleri


A

t şu tesbih-i riyâ-pâşı yed-i takvâdan
Müddeâ savfet ise al kadehi mînâdan

Nice yüz matlaba ey şeyh sarılmış gördüm
Çektiğin iki eli mâide-i dünyadan

Atamaz kimse benim ğam-ı dünyâyı
Olmayan mest- kalender mey-i istiğnâdan

Mekteb-i aşkta üstâd-ı ezelden aldım
Ders-i tecridimi sen sanma Leb-i İsa’dan

Pertev-i mâh-ı ruhun itmese gönlüm rûşen
İktibas eylşemez elbette yed-i beyzâdan

Ne bilür zühd iel zâhid mey-i aşkın kadrin
Anı bir kere sual eyle ben-î rüsvâdan

Leb-ihayrânını gördükçe dü çeşm-i zârım
Öğrenir şive-i giryânı ğam-ı sevdâdan

Sâye serv kaddin olsa cenâh-ı Es’ad
Dem urur lutfun ile meretebe-i bâlâdanYedi Takva Ubeydullah Yasiroğlu Dinle


  • Admin

  • 92

  • ()